Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna tase

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna tase

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna tase