Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna tarnima

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna tarnima

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna tarnima