Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna tannik

Otsi mõisterühma NÕUD

Otsi köidet ja veergu 2:1196

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna tannik

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna tannik