Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna tamp

Otsi mõisterühma NÕUD

Otsi köidet ja veergu 2:1217

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna tamp

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna tamp