Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna taldrik

Otsi mõisterühma NÕUD

Otsi köidet ja veergu 2:1210

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna taldrik

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna taldrik