Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna taavits

Otsi mõisterühma NÕUD

Otsi köidet ja veergu 2:1209

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna taavits

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna taavits