Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna tõrdu

Otsi mõisterühma NÕUD

Otsi köidet ja veergu 2:1197

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna tõrdu

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna tõrdu