Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna tütar

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna tütar

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna tütar