Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna tüli

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna tüli

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna tüli