Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna tƵttama

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna tƵttama

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna tƵttama