Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna tätsama

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna tätsama

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna tätsama