Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna sulu

Otsi mõisterühma NÕUD

Otsi köidet ja veergu 2:1217

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna sulu

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna sulu