Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna soobel

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna soobel

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna soobel