Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna sond

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna sond

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna sond