Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna solge

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna solge

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna solge