Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna siiras

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna siiras

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna siiras