Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna selikene

Otsi mõisterühma NÕUD

Otsi köidet ja veergu 2:1209

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna selikene

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna selikene