Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna seemeline

Otsi mõisterühma NÕUD

Otsi köidet ja veergu 2:1214

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna seemeline

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna seemeline