Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna sedastama

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna sedastama

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna sedastama