Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna sari

Otsi mõisterühma NÕUD

Otsi köidet ja veergu 2:1221

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna sari

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna sari