Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna sangus

Otsi mõisterühma NÕUD

Otsi köidet ja veergu 2:1201

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna sangus

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna sangus