Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna sang

Otsi mõisterühma NÕUD

Otsi köidet ja veergu 2:1201

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna sang

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna sang