Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna samojeedi

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna samojeedi

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna samojeedi