Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna salk

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna salk

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna salk