Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna sagam

Otsi mõisterühma NÕUD

Otsi köidet ja veergu 2:1218

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna sagam

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna sagam