Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna sõõrik

Otsi mõisterühma NÕUD

Otsi köidet ja veergu 2:1208

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna sõõrik

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna sõõrik