Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna särk

Otsi mõisterühma NÕUD

Otsi köidet ja veergu 2:1215

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna särk

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna särk