Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna süüme

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna süüme

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna süüme