Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna ruutsik

Otsi mõisterühma NÕUD

Otsi köidet ja veergu 2:1221

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna ruutsik

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna ruutsik