Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna ruuge

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna ruuge

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna ruuge