Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna ruhi

Otsi mõisterühma NÕUD

Otsi köidet ja veergu 2:1216

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna ruhi

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna ruhi