Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna roobas

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna roobas

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna roobas