Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna roim

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna roim

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna roim