Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna riie

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna riie

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna riie