Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna relv

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna relv

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna relv