Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna ravim

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna ravim

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna ravim