Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna rasi

Otsi mõisterühma NÕUD

Otsi köidet ja veergu 2:1209

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna rasi

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna rasi