Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna raev

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna raev

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna raev