Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna raal

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna raal

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna raal