Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna rübi

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna rübi

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna rübi