Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna purisema

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna purisema

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna purisema