Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna puntrik

Otsi mõisterühma NÕUD

Otsi köidet ja veergu 2:1207

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna puntrik

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna puntrik