Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna punn

Otsi mõisterühma NÕUD

Otsi köidet ja veergu 2:1207

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna punn

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna punn