Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna puit

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna puit

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna puit