Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna puhuma

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna puhuma

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna puhuma