Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna prahvatama

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna prahvatama

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna prahvatama