Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna pragisema

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna pragisema

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna pragisema