Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna porisema

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna porisema

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna porisema