Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna pohikumold

Otsi mõisterühma NÕUD

Otsi köidet ja veergu 2:1210

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna pohikumold

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna pohikumold