Päringud

A. Saareste mõisteline sõnaraamat

Otsi märksõna plirts

Väike murdesõnastik

Otsi märksõna plirts

A. Raun, etümoloogiline teatmik

Otsi märksõna plirts